Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej naszej Placówki, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych naszej Placówki.

Pracownicy pedagogiczni:

 • Aleksandra Sowada (dyrektor szkoły)

 • Paweł Serafin

 • Danuta Grobosz

 • Anna Pospiech

 • Zyta Reinert

 • Katarzyna Najda

 • Agata Janik

 • Monika Mijal-Tokarczyk

 • Magdalena Jonderko

 • Agnieszka Gabor

 • Agata Muraszko

 • Nina Mielczarek

 • Teresa Bielewicz

 • Monika Kapica-Szyroki

 • Ewa Posor

 • Małgorzata Pamuła

 • Elżbieta Szczepanik

 • Ewa Wawrzynek

 • Barbara Soja

 • Mariola Więckowska

 • Maria Daniel

 • Julia Jaksy

 • Bożena Sieńczak

 • Katarzyna Fiszer

"Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów
za pomocą nauk i umiejętności,
lecz także uszlachetnianie serc i dusz"

– S. Konarski.

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

Podkategorie

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry naszej Placówki zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

COM_CONTENT_READ_MOREOświadczenia majątkowe