Zarządzenie nr PSPM-0161-13/2011

Zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni z dnia 30.12.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

 

 

Instrukcja kancelaryjna - określa ona szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją.

 

 

Jednolity rzeczowy wykaz akt Obowiązujący w Publicznej Szkole Podstawowej Malni 

 

 

Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

 

 

Wzory formularzy:

Poprawiono: poniedziałek, 21, październik 2013 17:43